MARGRIET

Ik ben enthousiast en betrokken, pragmatisch en resultaatgericht.In de praktijk leiden deze ertoe dat organisatiedoelstellingen merkbaar en meetbaar worden gerealiseerd.

Ik ben steeds op zoek naar het optimale klimaat voor mens en organisatie. Daarbij stel ik mij tot doel om de belangen van de organisatie en die van de individuele medewerker samen te laten komen. Waar deze niet (meer) met elkaar overeenkomen ga ik het gesprek aan. Daarin ben ik in staat om afstand te nemen van persoonlijke belangen.

De verscheidenheid aan belangen en onderwerpen in een organisatie kan ik in een groter perspectief plaatsen om daarmee de organisatiedoelstellingen te realiseren.